Stowarzyszenie Dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna

Dialog czy monolog?

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji realizuje kolejny projekt: „Dialog czy monolog – różnorodność wyznaniowa regionu”. Celem zadania jest budowanie pozytywnych relacji ze społecznościami mniejszościowymi, kształtowanie tolerancji i zrozumienia dla innych tradycji, wyznań. Wyjście za przysłowiową „miedzę” i poznanie dorobku innych, jednocześnie utożsamianie się z tradycją i dorobkiem własnego regionu. Młodzież, pielęgnując własną tożsamość regionalną – kulturę, tradycję, język i dorobek, jednocześnie  poznaje innych, uczy się tolerancji i poszanowania dorobku mniejszości narodowych. Dzięki projektowi chcemy łamać stereotypy, być otwartymi na nowe, nieznane fakty. Chcemy wreszcie dostrzegać elementy które nas łączą a nie dzielą. Dlatego zamierzamy zgłębiać różnorodność kulturową regionu poprzez poznawanie mniejszości narodowych, ich religię, kulturę i obyczaje. Wierzymy, że w ten sposób będziemy budować świadome i otwarte na innych społeczeństwo.

Młodzież biorąca udział w projekcie ma możliwość uczestniczenia w zajęciach w różnych świątyniach, np.: meczecie, synagodze, cerkwi, kościele katolicko – polskim czy kościołach protestanckich. W czasie spotkań uczestnicy zdobywają i pogłębiają wiedzę, opracowują zgromadzony materiał.

mmk

 

Nasi partnerzy

WOD-KAN Grzenkowicz