Stowarzyszenie Dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna
Zrealizowane projekty w roku 2010
 • "Zrozumieć finanse"
 • „Artystyczne wizje regionu – czyli tak widzą...

  "Artystyczne wizje regionu - czyli tak widzą i czują to młodzi"

  Celem tego projektu są artystyczne „wariacje regionalne”, czyli inspirowane tradycją, kulturą i folklorem współczesne obrazy regionu. Młodzież będzie działać pod hasłem: „Wiem skąd jestem, wiem co osiągnęły poprzednie pokolenia – bazując na tym, tworzę własne dzieła”. Projekt ma pokazać, że młodzież utożsamia się z regionem, zna jego tradycje, walory, mocne strony, współpracuje ze środowiskiem lokalnym ale chce także dorzucić własną cegiełkę, chce aby region się rozwijał, żeby mówił głosem młodych i co bardzo istotne przemawiał do młodych ich językiem.

 • ABC MŁODEGO EKONOMISTY

  Projekt ABC MŁODEGO EKONOMISTY skierowany jest do uczniów gimnazjum z powiatu kartuskiego. W ramach tego projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w różnych szkoleniach z zakresu ekonomii i finansów prowadzonych przez nauczycieli ZSZiO w Kartuzach oraz uczestniczyć w powiatowym konkursie. Konkurs odbędzie się 20 maja 2010 roku w ZSZiO w Kartuzach

  Partnerzy projektu:

 • Miesiąc przedsiębiorczości

  Główne cele projektu:

  · Umożliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem biznesu oraz poznanie rodzimego rynku pracy

  · Kształtowanie u młodzieży postaw przedsiębiorczych oraz aktywnego
  stosunku do życia

  · Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy i umożliwienie
  im kontaktu z fachowcami ze środowiska finansowego

  · Pomoc uczniom w zaplanowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej

  · Zachęcenie młodzieży do związania swojej przyszłości zawodowej
  z rodzinną miejscowością i wykorzystywania własnych zasobów w różnych branżach

  · Zachęcenie uczniów do uczestnictwa w konkursach

  Tematy niektórych SZKOLEŃ

  I klasa Liceum Ogólnokształcącego

  ü „Prawa konsumenta”

  ü „System podatkowy w Polsce”

  ü Spotkania z przedsiębiorcami powiatu kartuskiego

  Klasa II LO:

  ü System bankowy w Polsce

  ü Kredyty bankowe

  ü Lokaty bankowe

  Klasa III LO:

  ü Funkcjonowanie kont studenckich i kredyty studenckie

  ü Symulacyjne rozmowy kwalifikacyjne

  Klasa I Technikum:

  ü „Prawa konsumenta”

  ü „System podatkowy w Polsce”

  ü Spotkania z przedsiębiorcami powiatu kartuskiego

  Klasa II Technikum

  ü „Podatek VAT w przedsiębiorstwie”

  ü „Podatek dochodowy”

  Klasa III Technikum

  ü „Rynek kapitałowy”

  ü „Jak rozpocząć działalność gospodarczą? Funkcjonowanie biura rachunkowego

  ü „Sposoby inwestowania”

  ü „Zawód doradcy finansowego”

  Klasa IV Technikum

  ü „Funkcjonowanie banków w Polsce”

  ü „Inwestycja w przyszłość. Zawód doradcy finansowego”

  ü Symulacyjne rozmowy kwalifikacyjne

  KONKURSY

  · Konkurs „Złotówka na start” - skierowany do uczniów klas drugich i trzecich na najlepszy pomysł na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie powiatu kartuskiego (Regulamin)

  · Konkurs „Przedsiębiorstwa powiatu kartuskiego” – skierowany do uczniów klas pierwszych (Regulamin)

  · Konkurs na najlepsze broszurki na tematy: „ABC Inwestowania” oraz „Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce” – dla klas III i IV (Regulamin „ABC Inwestowania”) (Regulamin „Jak założyć…”)

  · Konkurs „Banki w Akcji”

 • Tydzień przedsiębiorczości w szkole „na Wzgórzu”.

  Dni od 30 listopada do 4 grudnia 2009 roku będą w naszej szkole dniami integracji uczniów z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw. Organizowany w ZSZiO w Kartuzach już po raz drugi Tydzień Przedsiębiorczości jest przedsięwzięciem o skali światowej zainspirowanym przez Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości.

 • „Jak Oni to widzą”...

  Jest to etap związany z poznawaniem współcześnie działających ludzi na rzecz regionu. uczniowie sami dokonują wyboru tych postaci, umawiają się na spotkania, gromadząc w ten sposób wiedzę o pracy tych ludzi.

 • „Ślady przeszłości – dziś – jako fundamenty jutra”

  Od 30 września 2009 realizujemy projekt „Ślady przeszłości – dziś – jako fundamenty jutra” w ramach zadania  - pielęgnowanie świadomości oraz tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także tradycji regionalnej i języka kaszubskiego. Projekt finansowany jest przez POWIAT KARTUZY oraz przedsiębiorstwo - PHU FRANKOPOL z Kartuz.

Nasi partnerzy

WOD-KAN Grzenkowicz